• Adatvédelmi Tájékoztató

  Hatályos 2022. március 5. óta

  A jelen adatvédelmi tájékoztató, a dr. Horváth Valéria Eszter egyéni ügyvéd által üzemeltetett www.jogpro.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történő személyes adatkezelésre vonatkozó tájékoztatása a Weboldal látogatói és felhasználói részére az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (EU 2016/679) megfelelően.

   

  Kérem, hogy amennyiben nem ért egyet a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmával, úgy ne használja a Weboldalamat.

  1. FELEK

  Adatkezelő: dr. Horváth Valéria Eszter egyéni ügyvéd (nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Iroda; KASZ: 36081356; székhely: 1117 Budapest, Irinyi J. utca 40/B fszt. 1/a; adószáma: 56355420-1-43).

   

  Adatfeldolgozó: A Weboldal üzemeltetője és tárhelyszolgáltatója a Strikingly.

   

  Érintettek: Látogató az, aki nem küldd levelet a Weboldalunkon keresztül és csak böngészi a Weboldalt. A Felhasználó az, aki a Weboldalt böngészi és a Weboldalon keresztül levelet is küld az Adatkezelőnek.

  2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS MÓDJA

  Kapcsolatfelvétel.

   

  A Weboldalon keresztül történő adatkezelés célja a Felhasználókkal való kapcsolatfelvétel a Felhasználó önkéntes megkeresése alapján a „Kapcsolat” menüpont alatt. A Felhasználó a megkeresés beküldésével önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel céljából felhasználja.

   

  A Felhasználó által megadandó és az Adatkezelő által Weboldalon kezelt személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám, és a Felhasználó üzenetének tartalma.

   

  Az Adatkezelő a fenti személyes adatokat, amennyiben ügyvédi megbízásra nem kerül sor, a megkeresés beérkezését követő év február 15. napjáig tárolja, ezt követően törli azokat. Amennyiben a megkeresés alapján ügyvédi megbízásra kerül sor, úgy az adatkezelésre az ügyvédi megbízási szerződés rendelkezései vonatkoznak.

   

  A Weboldal működtetése és analitika.

   

  A Weboldal működtetése érdekében az Adatfeldolgozó szükségszerűen rögzíti a Látogató és a Felhasználó IP-címét. Ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Ön a Weboldalt böngészni tudja. Amennyiben ehhez nem járul hozzá, úgy kérjük ne használja a Weboldalunkat.

   

  Üzletfejlesztési célból az Adatfeldolgozó statisztikai módszerrel kezeli a fenti adatokat, amelyeket aggregát módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsát. Az Adatkezelő így nem ismeri meg sem az Ön eszközének IP-címét, sem más személyes adatát.

   

  A Weboldal egyebekben további személyes adatot nem gyűjt. A Weboldalon sütiket nem használunk.

  3. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, PANASZKEZELÉS, JOGORVOSLAT

  A Weboldal igénybevétele érdekében az Ön által kapcsolatfelvétel céljából megadott személyes adatok vonatkozásában, Önnek joga van az alábbiakra:

  - tájékozódni az adatai kezelésére vonatkozóan,

  - hozzáférni a személyes adataihoz,

  - tiltakozni a személyes adatainak kezelésével, illetve feldolgozásával szemben,

  - hordozni az adatait, amennyiben erre szüksége lenne,

  - az adatainak kijavítását követelni, ha azok pontatlanok,

  - az adatait korlátozni vagy zárolni, amennyiben erre lehetősége van,

  - az adatainak időelőtti törlését kérni.

   

  Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban Önnek bármilyen kérdése, kérése vagy panasza lenne, úgy kérem forduljon hozzánk bizalommal az info@jogpro.hu címen.

   

  Amennyiben a fentiekkel kapcsolatos jogorvoslati igényével szeretne élni, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségen:

  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Telefon: 06-1-391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  http://www.naih.hu